Bent u een vastgoedprofessional of een internationaal bedrijf? Bezoek onze professionele website

Wettelijke bepalingen

Eigendommen van de site moveandrent.nl & en verwante domeinen

De huidige site is het eigendom van: Move and Rent
Adres hoofdkantoor: 48 Boulevard de l’Université, 44600 Saint-Nazaire, Frankrijk
Adres Nederlandse vestiging: Hogehilweg 16, 1101 CD te Amsterdam
Directie van de publicatie: Move&Rent
Tel : (+31) 085 - 01 630 37
Website : www.moveandrent.nl/
Hosting : IMAGES CREATIONS - Frankrijk

Verantwoordelijkheden

De eigenaar draagt als enige de verantwoordelijkheid voor de informatie en de geleverde diensten. Echter, moveandrent.nl draagt er zorg voor dat de informatie op zijn site, of sites, en de updates daarvan correct zijn. moveandrent.nl behoudt zich het recht voor om deze informatie op elk gewenst moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

Bijgevolg kan www.moveandrent.nl niet verantwoordelijkheid worden gehouden: voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating met betrekking tot de beschikbare informatie op de site ; voor alle schade berokkend door een frauduleuze, onbevoegde toegang van derden leidend tot een wijziging van de informatie op de site ; algemene schade, direct of indirect, wat de oorzaak of natuur hiervan ook is en welke gevolgen deze ook mag hebben, die berokkend wordt door onbevoegde toegang op onze site of door het niet kunnen gebruiken van de site. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de site en/of het toegezegde krediet aan informatie dat hier direct of indirect uit resulteert.

Bovendien zijn de intellectuele-eigendomsrechten van de documenten op de site en de elementen die voor die site gemaakt zijn,  tenzij anders vermeldt, het exclusieve eigendom van www.moveandrent.nl.

De reproductie van de documenten die op de site gepubliceerd worden, is alleen toegestaan voor privé- en persoonlijk gebruik en alleen met het oog op het verkrijgen van informatie.

Gebruikersrechten en –plichten

De gebruiker van de internetsite erkent over de nodige kennis en middelen te beschikken om toegang tot de site te verkrijgen en deze te gebruiken. Hij/zij erkent eveneens kennis te hebben genomen van de huidige wettige bepalingen en zegt toe deze te respecteren.

Het - volledig of deels - kopiëren van inhoud van de site www.moveandrent.nl op welke manier dan ook, zonder explicitiete toestemming, is verboden en is een strafbaar feit op grond van artikel L 335-2 van het Franse wetboek van intellectueel eigendom (het CPI).

Hetzelfde geldt voor eventuele databanken op de internetsite die beveiligd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van het Franse wetboek van intellectueel eigendom (CPI) van de Europese richtlijnen van 11 maart 1996 betreffende de juridische beveiliging van databanken.

Informatie en Vrijheid

Verzamelde persoonlijke informatie

In Frankrijk worden persoonlijke gegevens beschermd door de wetten 78-87 van 6 januari 1978, 2004-801 van 6 augustus 2004 en het artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

www.moveandrent.nl verzamelt alleen informatie over de gebruiker (naam, e-mailadres, telefoonnummers…) ten behoeve van de aangeboden diensten. De gebruiker geeft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder bij het invullen van een formulier. De gebruiker wordt dan ingelicht over of de informatie die hij/zij moet geven verplicht is of niet.

De gebruiker wordt geïnformeerd over het feit dat tijdens zijn/haar bezoek aan de site www.moveandrent.nl een cookie automatisch op zijn/haar webbrowser geïnstalleerd kan worden. Een cookie registreert informatie over de navigatie van een gebruiker op de internetsite maar de identiteit van de gebruiker kan niet door middel van een cookie achterhaald worden. De gebruiker kan deze cookie uitschakelen door middel van de instellingen van zijn/haar webbrowser.

Het corrigeren van opgeslagen persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de Franse Informatica en Vrijheid-wet nr 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheid, zeggen we toe om diegenen die ons persoonlijke informatie geven op onze site te informeren over hun rechten, in het bijzonder over hun recht op het corrigeren van de opgeslagen persoonlijke gegevens. We zeggen toe de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen ten behoeve van de beveiliging van die gegevens en te voorkomen dat ze vervormd of beschadigd worden of overgedragen worden aan derden. Om zijn/haar rechten uit te oefenen, kan de gebruiker zich richten tot de hierboven genoemde directie van deze publicatie door een brief te sturen naar het hoofdkantoor.

Hyperlinks

De op de internetsite te vinden hyperlinks naar andere bronnen op het internetnetwerk en in het bijzonder naar partners, zijn toegestaan en vooraf goedgekeurd. De gebruikers van de internetsite kunnen geen gebruik maken van hyperlinks naar deze sites zonder de voorafgaande, expliciete toestemming van moveandrent.

Feedback en tips

Feedback en tips

Een tevreden klant is onze prioriteit.

Vijf dagen per week bezorgen

Vijf dagen per week bezorgen

Gerenommeerde leveranciers zorgen ervoor dat je bestelling op tijd bezorgd wordt.