Bent u een vastgoedprofessional of een internationaal bedrijf? Bezoek onze professionele website

Privacybeleid en gebruik van cookies

Introductie

De onderstaande regels omtrent privacy, de bescherming van persoonlijke gegevens en cookies (hierna « Privacybeleid » of « Beleid ») zijn opgesteld door Move&Rent, bestaande uit de onderneming naar Frans recht MOVE & RENT (geregistreerd in Frankrijk onder KvK-nummer 838 584 837), haar Nederlandse vestiging in de vorm van de Nederlandse onderneming Move&Rent (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82180172 en kantoorhoudende aan de Hogehilweg 16, 1101 CD te Amsterdam), alsmede haar eventuele filialen volgens artikel L233-1 van de Franse handelregisterwet, of firma’s waarvan ze deel uitmaakt volgens artikel L233-2 van de Franse handelsregisterwet (hierna « Move&Rent », « wij » of « onze »).

Wij hechten veel belang aan de privacy van uw persoonlijke gegevens en wij schenken de benodigde aandacht aan het beschermen van de informatie die u ons toevertrouwt.  MOVE & RENT verklaart de volledige regelgeving omtrent de privacy van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te respecteren.

Over MOVE & RENT

MOVE & RENT functioneert als een korte of lange termijn verhuurder van direct opleverba(a)r(e) meubilair, huishoudapparatuur en multimediaproducten voor particulieren en bedrijven (hierna « Diensten »). Onze kantoren en firma’s bevinden zich in Frankrijk en in Nederland. Het adres van ons hoofdkantoor is 48 Boulevard de l'Université in Saint-Nazaire (44600), Frankrijk. Het adres van onze Nederlandse vestiging is Hogehilweg 16, 1101 CD te Amsterdam.

Het waarborgen van persoonlijke gegevens

Ons huidige privacybeleid legt uit hoe MOVE & RENT omgaat met vertrouwelijke informatie via haar internetsite https://www.moveandrent.nl/ en haar andere internetsites (hierna « Internetsite »). Wanneer u uw gegevens aan ons toevertrouwt via onze Internetsite, of via een ander middel, worden die door ons verzameld, gebruikt en ter beschikking gesteld met inachtneming van de geldende wetgeving.

Het doel van dit privacybeleid is u inzicht te geven over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan en u te helpen met het maken van de benodigde beslissingen indien u uw persoonlijke informatie aan ons geeft.

Voordat u uw persoonlijke gegevens aan ons geeft, dient u ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen en te accepteren en het gebruik van uw persoonlijke gegevens overeenkomstig ons Privacybeleid toe te staan.

Bij het gebruiken van onze website gaat u akkoord met ons Privacybeleid en met het verzamelen van uw persoonsgegevens volgens de hier gestipuleerde manieren en doeleinden. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens indien u daar uw formele toestemming niet voor heeft gegeven (bijvoorbeeld door in te stemmen met ons Privacybeleid via het aanvinken van het desbetreffende vakje of door het nemen van een gelijksoortige maatregel die nodig is met betrekking tot de regelgeving voor de omgang met persoonsgegevens).

Als u niet akkoord gaat met een van de bepalingen van ons Privacybeleid, dient u het gebruik van onze Internetsite te staken en uw bezorgheid te kennen te geven. U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke informatie te geven maar in dat geval is het mogelijk dat we u slechts een deel, of geen enkele, van onze diensten kunnen aanbieden.

De door ons verzamelde persoonsgegevens

 • Als u onze Internetsite gebruikt, worden uw persoonsgegevens door ons verzameld en opgeslagen (deze kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, social media gegevens, accountnummer etc) alsook informatie met betrekking tot uw werk-en privéleven. Dit gebeurt op verschillende manieren : door het registreren van gegevens op online formulieren opdat wij onze diensten kunnen verrichten, of door informatie op te slaan bij het maken van een account op onze Internetsite ;
 • De informatie die u ons geeft wanneer u contact met ons opneemt voor het stellen van een vraag over de inhoud van onze Internetsite of over onze diensten, ons informeert over een probleem op onze Internetsite of bij schriftelijke correspondentie ;
 • De informatie die u ons geeft bij het aanmaken van uw account met betrekking tot het ontvangen van gegevens of diensten, al dan niet via onze Internetsite of social media (zoals Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter etc) ;
 • De informatie met betrekking tot uw account op onze Internetsite, uw navigatie op onze site en de bronnen die u raadpleegt.

Het gebruik van uw gegevens

MOVE & RENT gebruikt uw persoonlijke gegevens op een manier die overeenstemt met de doeleinden waarvoor ze verstrekt of verzameld werden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • u te informeren over onze diensten en deze aan u te leveren ;
 • uw bestellingen van onze diensten te verwerken (zoals, onder andere : het opslaan van uw bestelling, het betalen - in een of meerdere keren - via een automatische incasso, het communiceren met u over uw bestellingen, de kortingscode’s en andere loyaliteitsprogramma’s, de levering, het retour zenden van producten, eventuele geschillen etc ;
 • de bestelling van de diensten te volgen,  hier kan de klantenservice aan te pas komen, en het oplossen van problemen die u kunt tegenkomen op onze Internetsite of met onze diensten ;
 • de Internetsite aan te passen aan uw voorgaande bezoeken of u bepaalde producten aan te raden ;
 • met u te communiceren op verschillende manieren ;
 • u te informeren over diensten die nauw aansluiten op de diensten die we u kunnen aanbieden ;
 • administratieve doeleinden te realiseren
 • te voldoen aan de wetgeving of wettelijke beslissingen

Het komt voor dat we de niet-persoonlijke statistieken betreffende de navigatie op onze internetsite bundelen en delen.

Het communiceren van persoonsgegevens aan derden

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens aan onze leveranciers, vertegenwoordigers of onderaannemers door moeten geven voor het uitvoeren van onze diensten of om aan onze andere verplichtingen te voldoen. Deze derden kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze diensten te kunnen leveren of vereenvoudigen. Als we uw persoonlijke gegevens aan mensen buiten MOVE & RENT geven, zullen we de mogelijkheid dat die derden uw persoonlijke gegevens gebruiken en overdragen, indien noodzakelijk, limiteren. We zullen van deze derden eisen dat ze gelijksoortige principes betreffende de beveiliging van informatie hanteren als de principes van MOVE & RENT.

Met betrekking tot de ontvangers van uw persoonlijke gegevens in het kader van uw bestelling en van diensten, dragen wij informatie over aan bepaalde dienstverleners die gespecialiseerd zijn in diensten omtrent (a) banktransacties (b) service na verkoop zoals gecertificeerde reparatiecentra (c) het leveren van garanties of verzekeringen bijvoorbeeld verzekeraars of verzekeringsmakelaars.

De overdracht van gegevens

Indien van toepassing zal bij elke gegevensoverdracht die door MOVE & RENT wordt uitgevoerd de toepasselijke wetgeving nauwgezet worden nageleefd. Deze overdracht is noodzakelijk in het naleven van de bepalingen in ons Beleid.

Deze overdracht is ofwel bestemd voor (i) organisaties of instellingen die zich richten op het verwerken van uw persoonsgegevens, (ii) dienstverleners, onderaannemers of leveranciers of (iii) onze huidige of toekomstige klanten.

Beveiliging

We stellen alles in het werk om de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn te beveiligen tegen : verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging en vernietiging. Echter, het gebruik van het informatienetwerk internet als zodanig is niet zonder risico en in dat geval, zoals in alle gevallen waarin uw persoonlijke gegevens worden gecompromitteerd door omstandigheden waar we geen controle over hebben, kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Het opslaan van uw registraties

Hoe lang MOVE & RENT uw registraties opslaat, is afhankelijk van de tijd die we nodig denken te hebben om onze diensten te leveren volgens wettelijke, fiscale en boekhoudkundige eisen. Zodra we uw gegevens niet meer nodig hebben, verzekeren we u ervan dat ze op een veilige manier gewist worden.

Cookies en toestemming

Wij gebruiken Matomo om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site. Matomo draait op een interne server van MOVE & RENT, er wordt geen publieks- of bezoekinformatie gedeeld met diensten van derden zonder uw toestemming. Alle persoonlijk identificeerbare gegevens (inclusief ordernummers, tijdelijke tokens, interne identifiers etc.) worden verwijderd voordat ze worden verzonden, en we slaan alleen een deel van het IP-adres op. 

Wij volgen de aanbevelingen van de CNIL over de configuratie van Matomo om de best mogelijke privacy bescherming te garanderen. 

Vink het vakje hieronder uit om te voorkomen dat deze website uw surfgedrag volgt.
Sta anonieme publieksmeting toe 

Een cookie is een tekstbestand dat uw toestemming vereist voordat het gedownload kan worden op de harde schijf van uw computer. Wanneer u uw toestemming geeft (of wanneer uw internetbrowser automatisch toestemming geeft indien u dit zo heeft ingesteld), bewaart uw internetbrowser deze tekst in een klein bestand. Cookies helpen het bezoek van internetsites te analyseren en geven inzicht in de paginanavigatie van de desbetreffende website.  Cookies verzamelen informatie over de manier waarop een internetsite gebruikt wordt, bijvoorbeeld over welke pagina een gebruiker het meest bezoekt en of de foutmeldingen van de internetsite worden weergegeven. Deze cookies verzamelen geen informatie over de bezoeker zelf. De cookies die op de internetsite worden gebruikt zijn ingesteld door de firma MOVE & RENT of door haar externe partners.

Sommige van deze cookies genaamd « session cookies » worden slechts bewaard gedurende uw bezoek aan onze website en worden daarna automatisch verwijderd. De permanente cookies worden een zekere tijd op uw apparaat bewaard na uw bezoek.

De cookies die we op onze internetsite gebruiken, behoren tot de volgende categorieën :

1. Strict noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en zijn functies te kunnen gebruiken. Als u de cookies wist of blokkeert, kunnen we de navigatie van onze internetsite en de beveiliging middels onze beveiligingsmaatregelen niet garanderen.

2. Performance cookies 

Performance cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers onze internetsite gebruiken. Ze stellen ons in staat het aantal bezoekers te tellen en te zien hoe deze bezoekers op onze internetsite navigeren. We gebruiken deze cookies bijvoorbeeld voor het analyseren van het gebruik van de bezoekers van onze internetsite en om mogelijke fouten te achterhalen.

Performance cookies verzamelen geen gegevens die het mogelijk maken uw identiteit te achterhalen.

3. Functionele cookies  

We gebruiken deze cookies om u diensten te leveren of om uw voorkeuren op te slaan zodat we de inhoud van onze site kunnen aanpassen (bijvoorbeeld door de door u geselecteerde taal, geografische zone of lettergrootte te onthouden). We gebruiken deze gegevens om onze website voor u te personaliseren zodat hij overeenkomt met uw voorkeuren.

4. Analystische cookies 

Deze cookies registreren het bezoek van onze internetsite, welke pagina’s u precies heeft bezocht en op welke links u geklikt heeft. We gebruiken deze informatie om onze internetsite op uw interesses af te stemmen.

We willen graag preciseren dat alle directe communicatie volgens de hier beschreven persoonsbeveiligingsprincipes verloopt en volgens de door u opgegeven voorkeuren betreffende het ontvangen van marketingcommunicatie.

U kunt de instellingen van de cookies op uw wensen afstemmen in uw internetbrowser. Maar als u de cookies blokkeert, is het niet mogelijk om gebruik te maken van de diensten die we op onze website aanbieden.

Het merendeel van de browsers staat cookies automatisch toe maar het is mogelijk om deze standaardinstelling te wijzigen. Over het algemeen dient u daarvoor in het menu van de browser naar  ‘Voorkeuren’ , ‘Opties’ of  ‘Internetopties’ te gaan.

U kunt alle cookies van elke gewenste website blokkeren via het menu van uw internetbrowser dat u in staat stelt om te weigeren dat cookies gedeeltelijk of in hun totaliteit worden opgeslagen. Maar als u de cookies blokkeert, is het mogelijk dat geen toegang of slechts beperte toegang heeft tot onze internetsite. U kunt de instellingen van uw browser ook zo aanpassen dat cookies worden verwijderd. Voor meer informatie over het blokkeren van cookies gaat u naar http://allaboutcookies.org/.

Links naar andere sites/ links van andere sites

Onze Internetsite kan links naar andere internetsites bevatten die door derden worden beheerd. Andere internetsites kunnen ook links bevatten naar onze site. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat deze websites hanteren.

Vragen & het verkrijgen van een kopie van uw persoonlijke gegevens

Als u vragen heeft met betrekking tot ons Privacybeleid, verzoeken we u vriendelijk deze per mail te sturen aan het e-mailadres : contact@moveandrent.nl, het elektronische contactformulier op onze site te gebruiken of een brief te sturen naar het volgende adres: Hogehilweg 16, 1101 CD in Amsterdam.

Indien u een kopie van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wil ontvangen ; indien u uw persoonlijke gegevens wilt controleren, wijzigingen, bijwerken of verwijderen, verzoeken we u contact op te nemen met de Service Persoonlijke Informatie (Données Personnelles) en u schriftelijk (zie bovenstaand adres) te richten tot de persoon die verantwoordelijk is voor persoonlijke informatie. Het bijsluiten van een identiteitsbewijs is hiervoorverplicht.

Het wijzigen van het beleid

MOVE & RENT behoudt zich het recht voor om het huidige Privacybeleid te wijzigen op elk gewenst moment. We raden u dan ook aan om ons Privacybeleid regelmatig te controleren. Als u onze internetsite blijft gebruiken nadat u akkoord bent gegaan met ons Beleid, geldt dat als een instemming met deze wijzigingen.

Het huidige Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 07-09-2021.

Feedback en tips

Feedback en tips

Een tevreden klant is onze prioriteit.

Vijf dagen per week bezorgen

Vijf dagen per week bezorgen

Gerenommeerde leveranciers zorgen ervoor dat je bestelling op tijd bezorgd wordt.